Infosessie – Grip op…kanker en pijn

Datum/Tijd
Vrijdag 20 April, 2018
14:00 - 17:00

Locatie
CC 't Vondel

Categorieën


[carpool date='20180420' title='' btntitle='Carpool']

Kanker, een ziekte die alomtegenwoordig is in onze maatschappij. In België zullen 1 op 3 mannen en 1 op 4 vrouwen voor de leeftijd van 75 jaar het gevecht tegen deze vreselijke ziekte moeten aanbinden.

Toegenomen screening en nieuwe technieken in de behandeling van kanker hebben ertoe geleid dat de levensverwachting van deze patiënten met ziender ogen is toegenomen. Echter moeten we vaststellen dat een belangrijk deel van deze kankeroverlevers geconfronteerd wordt met restklachten waarvan pijn, na vermoeidheid, het meest voorkomende symptoom is.

Voor de diagnose, behandeling en mechanismen die aan de grondslag liggen van de pathogenese van pijn bij kankeroverlevers, tast men tot op heden in het duister. Dit kan grotendeels verklaard worden door het feit dat het gezondheidsprobleem slechts het laatste decennium erkend werd, en men zich voordien voornamelijk toespitste op pijn bij kanker.

Met pijn na kanker doelen we op pijnklachten bij de toenemende groep van kankeroverlevers, zijnde die patiënten bij wie de actieve kankerbehandeling afgerond werd en waarbij er geen kankercellen meer detecteerbaar zijn.

In deze sessie trachten wij jullie inzichten te geven in hoe die pijnklachten zich ontwikkelen, hoe ze kunnen blijven bestaan en wat u er als patiënt of significante andere aan kan doen.

De infosessie is gratis voor leden van ‘de Maretak’ en de Vlaamse Pijnliga. Voor niet-leden is de deelnameprijs 5€.

Er kunnen tijdens de infosessie foto’s genomen worden die eventueel gepubliceerd kunnen worden in ons ledenblad ‘Het Maretakblad’.
Gelieve u hieronder in te schrijven. Tot binnenkort!