Het Corona-virus stoppen in zijn verdere verspreiding is steeds meer een uitdaging. Bijkomende preventie- en veiligheidsadviezen zijn door de overheid uitgevaardigd. Het advies van de Nationale veiligheidsraad is sinds gisteren om alle activiteiten met kwetsbare mensen (ouderen, mensen met een chronische ziekte,…) op te schorten tot eind maart 2020. Ons standpunt is om deze adviezen te volgen. De onderstaande activiteiten van maart 2020 gaan dus NIET door. Eind maart wordt de toestand opnieuw geëvalueerd.

Onze evenementen