Leven met een chronische ziekte (cursus)

Posted on

De cursus Leven met een chronische ziekte is bedoeld voor volwassenen met een chronische ziekte, die willen leren zelf hun stemming te verbeteren. Chronische ziekten zijn bijvoorbeeld astma en COPD, multiple sclerose, kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, Parkinson, reumatische aandoeningen, maar ook chronisch vermoeidheidssyndroom, chronische pijn of fybromyalgie. Een chronische ziekte heeft veel invloed op […]


Genre: Chronisch ziek zijn