Altijd pijn: wat is hier aan te doen?

Alles over de behandeling van zenuwpijn of pijn door weefselschade. Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme. Het is een noodzakelijk waarschuwingssignaal dat ons erop attent maakt dat er ergens iets niet goed gaat en dat ons ervoor behoedt om risico’s te lopen. Als pijn langer aanhoudt dan we zouden mogen verwachten, spreken we van chronische pijn. Die pijn heeft geen signaalfunctie meer, maar zorgt ervoor dat onze kwaliteit van leven sterk achteruit gaat.Bedenk maar een hoe het zal zijn als u voortdurend pijn voelt bij het boodschappen doen, sporten of het doen van het huishouden. Chronische pijn treffen we aan in velerlei vormen, van hoofdpijn tot reumatische pijn. En hoewel niet alle pijn te verhelpen is, heeft men de laatste jaren wel veel vooruitgang geboekt. U leest in dit boek over de verschillende manieren die men heeft gevonden om pijn te bestrijden. Tot slot zla de informatie in dit boek in ieder geval een ding duidelijk maken: patiënten die niet of nauwelijks reageren op pijnbehandelingen moeten niet in de steek worden gelaten.

De schrijver is hoogleraar in de anesthesiologie aan de VU in Amsterdam en is in Nederland een belangrijke ontwikkelaar wat betreft pijnbestrijding. Dit boek gaat vooral over chronische pijn, dat is pijn die langer dan zes maanden aanwezig is. De oorzaak van deze pijn is vaak onduidelijk geworden. In het begin wordt in z’n algemeenheid uitgelegd wat pijn is en hoe chronische pijn kan ontstaan. Vervolgens gaat de schrijver in op diverse vormen van pijn, zoals hoofdpijn, rugpijn, schouderpijn. Daarna wordt helder en duidelijk uitleg gegeven hoe deze vormen van pijn te behandelen zijn. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de pijn bij kanker. Met behulp van veel plaatjes, tekeningen en duidelijke heldere tekst wordt goed uitleg gegeven over wat pijn is, hoe pijn ontstaat en wat er eventueel aan te doen is. Patiënten met chronische pijn voelen zich vaak in de steek gelaten, niemand schijnt hen te kunnen helpen. Dit boek biedt geen hoop, maar wel een overzicht van de mogelijkheden. Aan het eind zijn nog een adressenlijst, literatuurlijst en een verklarende woordenlijst toegevoegd.


Genre: Behandelingen van chronische pijn, Zenuwpijnen