Emoties en gevoelens van chronische patiënten

Iedereen heeft emoties en gevoelens. In de honderden brieven en e-mails die de auteur krijgt sinds het verschijnen van zijn boeken Fibromyalgie (weke-delenreuma) en Chronische (pijn)patiënten, blijkt dat deze emoties en gevoelens veel heftiger kunnen zijn dan bij een gezond mens.
Velen denken dat boosheid, verdriet, twijfel, schaamte, ontkenning, angst enzovoort negatieve emoties en gevoelens zijn. De auteur laat door middel van verhalen en tips van lotgenoten en uit ervaring als chronische pijnpatiënt zien, dat ze juist positief zijn. Belangrijk is echter, dat je alle emoties en gevoelens kan en mag uiten, waardoor je strijdlustiger, krachtiger, gelukkiger en zelfverzekerder uit de bus kan komen en zelfs door je ziekte wordt verrijkt.

Huub Fest beschrijft in dit gemakkelijk leesbare boekje dat de emoties en gevoelens bij chronische patiënten heftiger kunnen zijn dan bij gezonde mensen. Het boek is gebaseerd op ervaringsverhalen van de auteur zelf (Fest is fibromyalgiepatient) en van mensen die Fest schreven naar aanleiding van zijn eerdere boeken ‘Fibromyalgie’ en ‘Chronische (pijn)patiënten’. Het boek biedt weinig achtergrondinformatie, maar is gericht op herkenbaarheid. Fest beschrijft ook nog enkele eenvoudige ontspanningsoefeningen. Met name door de vele voorbeelden is het boek persoonlijk van toon. Het boek verschijnt, net als Fest’s eerdere boeken, in de serie ‘Ankertjes’.


Genre: Ervaringsverhalen, Fibromyalgie