Handboek Meditatief Ontspannen

Effectief Programma voor het bestrijden van pijn en stress

John Kabat-Zinn breekt in dit boek een lans om meditatie technieken in te zetten bij het bestrijden van pijn en stress. In dit mooie boek wordt het mindfulness programma van het Academisch Ziekenhuis van Massachusetts in Worcester, USA beschreven. John heeft dit programma ontwikkeld in de laatste 20 jaar. De ondertitel van de Engelse versie luidt: “Gebruik de wijsheid van je lichaam en geest bij het omgaan met stress, pijn en ziekte.”

In dit boek beschrijft Kabat-Zinn dat stressreductie programma, ingebed in zijn visie op gezondheid en ziekte. Hij gaat in op het probleem van stress en natuurlijk op de toepassingen van aandachts-beoefening, mindfulness. Verder besteedt hij aandacht aan de klassieke vipassana meditatie. Zijn stressreductie-programma bestaat uit een kennismakings-gesprek, acht wekelijkse bijeenkomsten van 2½ uur, een hele dag en een afsluitend gesprek. Daarnaast moeten de deelnemers thuis intensief oefenen.

Er staan leuke voorbeelden in van patiënten met hoge bloeddruk en hartproblemen, die duidelijk baat hadden bij het programma. Ook worden enkele Yoga oefeningen op een transparante wijze besproken, alsmede de zogenaamde bodyscan, waarmee men de aandacht in het lichaam kan verankeren.

Wat verder boeiend is, is dat Kabat-Zinn ook andere experts aan het woord laat, zoals bijvoorbeeld de hoogleraar psychiatrie Walsh, die meditatie ziet als bewijstzijnspsyhologie. Dit is precies dezelfde opvatting die de stichting IOCOB uitwerkt.

Het boek helpt hoe de verschillende problemen en frustraties van het leven ook op te vatten zijn. Hoe we kunnen ontsnappen aan de knellende greep van oude gedachtenpatronen en emotionele ingeslepen reacties, hoe die te accepteren, en hoe ze op een andere wijze op te vatten.


Genre: Behandelingen van chronische pijn