Ondersteuning

“De Maretak vzw, vereniging voor mensen met chronische pijn”, maakt deel uit van de Vlaamse Pijnliga vzw, een overkoepelende organisatie van patiëntenverenigingen van mensen met chronische pijn die de doelstelling in het vaandel draagt om “de levenskwaliteit van mensen met chronische pijn en hun omgeving te verbeteren”.

De bestuursleden van ‘de Maretak vzw’ krijgen logistieke en adviserende steun van Trefpunt Zelfhulp vzw en het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Kom op tegen Kanker biedt ‘de Maretak vzw’ steun bij het lotgenotencontact inclusief opleidingen en financiële steun.

Logo Vlaamse Pijnliga