Ons doel

Onze vereniging wil zich niet vastpinnen op het thema pijn. Daarom werd gekozen voor een ruime en niet-gelimiteerde aanpak:

  • Zoveel mogelijk informatie aanbieden over onderwerpen gerelateerd aan pijn
  • Belangenbehartiging
  • Lotgenotencontact
  • Bewegings- en ontspannende activiteiten
  • Samenwerking en contacten met andere pijnorganisaties

Door het uitwisselen van ervaringen kunnen mensen met chronische pijn en diegene die dichtbij staan, anderen helpen en stimuleren.