Ontstaan

Eén op vier Belgen krijgt wel eens te maken met pijn die langer aanhoudt dan 6 maanden. Ongeveer 200.000 mensen in België leven voortdurend met chronische pijn. Chronische pijn is dan ook een afzonderlijke ziekte met zijn eigen specifieke problemen en zijn eigen verwikkelingen: toenemende fysieke, mentale en sociale problemen.  Dit alles maakt dat leven met chronische pijn niet eenvoudig is. Veel pijnpatiënten krijgen te horen dat ze moeten “leren leven” met deze steeds aanwezige pijn. Hoe dat moet, wordt er vaak niet bij verteld.

Binnen de Vlaamse Pijnliga was Vlaams-Brabant een witte vlek op gebied van pijnwerking. De pijnpatiënten uit deze regio waren aangewezen op activiteiten van pijnverenigingen in andere provincies of regio’s. Na een zachte start werd een nieuwe pijnwerking geboren: ‘De Maretak’.

In 2009 beslisten de CM-kern van Holsbeek en van Lubbeek samen te werken. Er ontstond een werkgroep bestaande uit vrijwilligers en pijnpatiënten. De groep kreeg ondersteuning van de CM, Ziekenzorg CM en de Vlaamse Pijnliga. In 2010 – 2011 wilde de groep zich formaliseren: de Maretak was geboren.

Recent zochten wij onze eigen weg door ons volledig los te maken van de CM en op eigen benen te gaan staan. We kunnen ons nu meer dan ooit volledig gaan richten op mensen met chronische pijn van alle gezindten. Zo kan onze vereniging verder openbloeien.

Drie aspecten vond het bestuur belangrijk bij de keuze van een naam: streekgebonden, geneeskrachtig en sociaal. Daar de Maretak een typische plant is voor het Hageland (ook de geboorteplaats van de vereniging), een geneeskrachtige uitstraling heeft én anderen nodig heeft om naar het licht te groeien, was de keuze snel gemaakt.