Wat doen wij

  • Informeren

Informeren zien we als één van onze kerntaken. Wij organiseren een reeks activiteiten per jaar. Voor onze leden zijn dit trefmomenten van diverse aard waarbij alles rond mensen met chronische pijn aan bod kan komen. Zowel voordrachten waarop deskundigen inzake chronische pijnproblematiek gerichte onderwerpen toelichten als workshops rond pijn-thema’s komen aan bod. Het aantal mensen dat we bereiken via bijeenkomsten blijft stijgen en de vraag naar informatie groeit gestadig. Dat is een signaal dat verwijst naar de noodzaak van onze werking.

Driemaandelijks publiceren wij het ‘Maretakblad’, een tijdschrift boordevol nuttige informatie, exclusief voor leden van ‘de Maretak vzw’. Lezen hoe anderen omgaan met pijn en ongemakken kan leiden tot begrip, ontspanning en rust.

  • Contact met lotgenoten bevorderen

Mensen met chronische pijn kunnen veel steun halen uit de contacten met lotgenoten. Daarom nemen we met “de Maretak vzw” het initiatief om een vijfmaal per jaar een moment te organiseren waarop pijnpatiënten lotgenoten kunnen ontmoeten. Daarnaast is het mogelijk om via digitale weg met lotgenoten in contact te komen: zie onze Faceboek-groep. We willen zo ruimte creëren om ervaringen met mekaar te kunnen delen. “Samen zijn met lotgenoten en vrijuit kunnen spreken”, dat is wat we jullie via ons lotgenotencontact willen aanbieden. Het wordt zeker geen klaagmuur maar eerder een bron van inspiratie.

Bij de leden van ‘de Maretak vzw’ is chronische pijn de gemeenschappelijke noemer, gelijk welke aandoening de oorzaak daarvan is. Kanker is nu eenmaal een ziekte waar chronisch pijn zich spijtig genoeg laat voelen. Daarom  zijn de mensen die geconfronteerd worden met een oncologisch ziektebeeld ook bijzonder welkom. De organisatie Kom op Tegen Kanker beschouwt onze lotgenotengroep dan ook als één van de activiteiten binnen het ganse netwerk dat ten dienste staat van mensen met kanker.

Per namiddag wordt er 1 thema besproken, dat aangekondigd wordt in onze jaarfolder en in het Maretakblad. Er worden enkele zeteltjes en kussens voorzien voor mensen die moeilijk op een stoel kunnen zitten. Er is telkens een voldoende lange pauze voorzien waarin tijd is voor een koffie en iets fris of het strekken van de benen.

Tijdens het laatste lotgenotencontact van het jaar wordt er tijd gemaakt voor een evaluatie en het aangeven van mogelijke thema’s voor het volgende jaar.

Onze gespreksleiders, die zelf ook pijnpatiënt zijn, hebben een korte opleiding gevolgd bij Trefpunt Zelfhulp voor het leiden van lotgenotengroepen.

Om tijdig te kunnen voorzien in voldoende gespreksleiders vinden we het handig als u zich zou inschrijven voor zover dat mogelijk is. U kan dat via onze website bij onze activiteiten maar ook gewoon met een telefoontje of sms naar 0479/848055 of per mail naar .

Bekijk onze agenda voor details over onze volgende lotgenotencontacten.

  • Bewegingsactiviteiten

 Dansen & bewegen

Eens te meer willen we vanuit ‘de Maretak vzw’ tegemoet komen aan de alomgekende wetenschap dat bewegen uitermate belangrijk is tot het in stand houden of verbeteren van ieders levenskwaliteit. Wanneer we dit kunnen bewerkstelligen door in te spelen op jouw geliefkoosde ontspanning of passie, dan doet dit ons veel plezier. Jawel, dankzij de oprichting van ‘Danstuin’ door een zeer gemotiveerde dansdocente met een groot hart wordt deze unieke kans geboden aan de leden van ‘de Maretak’. Immers, na meer dan veertigduizend uren ervaring is het voor Hélène haar grote wens om haar passie voor het dansen ook te kunnen delen met mensen zoals jij. In haar dansstudio ‘Danstuin’ wil zij heel graag datgene aanbieden wat net nodig is voor mensen die met chronische pijn omgaan in hun leven maar toch net zo graag willen blijven bewegen door te kunnen dansen ‘op maat’.

Wandelen

Om tegemoet te komen aan de vraag van verschillende van onze leden organiseert onze vereniging ‘de Maretak vzw’ regelmatig wandelingen die geschikt zijn voor mensen met chronische pijn. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de vereniging ‘Effen Weg vzw” die uitsluitend wandelingen organiseert voor mensen met chronische pijn. Wanneer deze wandelingen doorgaan in onze provincie Vlaams-Brabant worden deze aangekondigd via de communicatiekanalen van ‘de Maretak vzw’ (agenda, e-nieuwsbrief) zodat iedereen die er wenst aan deel te nemen zich kan inschrijven vooraf. Deze wandelingen verlopen steeds onder begeleiding en er wordt steeds rekening gehouden met de mogelijkheden van iedere deelnemer.

Zwemmen-aquagym

Mensen met chronische pijn kunnen deelnemen aan een begeleide sessie aquagym. Deze gaat wekelijks door in het zwembad ‘de Blyckaert’ te Tienen, Reizigersstraat 81, op donderdag van 15u30 tot 16u30. Tijdens deze sessies wordt rekening gehouden met de mogelijke beperkingen van iedere deelnemer’. Bij deelneming is het wenselijk om dit vooraf even te laten weten via het e-mailadres

Ontspanning

Zomer- en winteractiviteit

In het putje van de winter en tijdens de vakantieperiode in juli kan de eenzaamheid bij mensen met chronische pijn toenemen wanneer het koud en donker is buiten of wanneer familieleden in de zomer op vakantie vertrekken. Daarom willen we dan onze leden samenbrengen en puur ontspannen met een leuke activiteit.

Crea-activiteiten

Vanuit ‘de CREAtak’ organiseren wij maandelijks 2 creatieve workshops alsook een ‘doe-hoekje’ waar je samen met lotgenoten creatief aan de slag kunt. Deze activiteiten zijn exclusief voor de leden. De data en uren van deze creatieve bijeenkomsten worden vermeld in onze agenda.

Ledenfeest

Telkens in oktober geven wij een feest voor al onze leden. Zin in een gezellige namiddag onder leden? Bijpraten, ervaringen uitwisselen…met koffie en een 4-uurtje. Daarnaast kom je veel meer te weten over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. We koppelen het ledenfeest ook altijd aan een nevenactiviteit, zoals bijvoorbeeld een lachsessie.

  • Vertegenwoordigen

Een volgend belangrijke taak is de noden van de leden aankaarten bij de bevoegde instanties. De contacten en samenwerking met andere organisaties werkend rond gelijkaardige thema’s kunnen ons hierbij helpen. Zie onze nuttige links.

  • Organiseren

Bij het organiseren van activiteiten en samenkomsten wordt steeds gestreefd om dit voor de deelnemers zo comfortabel mogelijk te laten verlopen: de locatie is goed toegankelijk, voorziening van ligzetels, ondersteunende kussens, enz. Tevens worden steeds regelmatig korte pauzes ingelast, is er een drankmoment voorzien, en is de totale duur van een sessie meestal twee uur.

  • Projecten

Jongerenwerking ‘de Maretwijg’

Deze vorm van lotgenotencontact richt zich tot mensen met chronische pijn, zowel volgens de leeftijd doch zeker ook voor iedereen die ‘jong van geest’ is. Onze jongerenwerking heeft een eigen website: https://demaretwijg.demaretak.org/

YoCa – Young & Caring

Kinderen van mensen met chronische pijn laten we niet in de kou. Een ‘jong mantelzorger’ zijn is niet evident. We hebben de app ‘Zorgboerderij3D’ ontwikkeld om de inlevingsvermogen van de kinderen te verhogen. Voor meer informatie, zie hier. Wij hopen in een latere fase ook activiteiten te kunnen organiseren zodat ze elkaar face-to-face kunnen ontmoeten en steunen. Wie weet, misschien groeien er diepe en langdurige vriendschappen.