Steun ons

‘De Maretak vzw’ is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging. Daarom is jouw gift ook zo belangrijk voor onze dagelijkse werking. Dankzij jouw onmisbare steun kunnen wij mensen met chronische pijn helpen aan een betere levenskwaliteit. Elke gift die jij schenkt maakt dus wel degelijk een verschil. Per gift van 40 euro ontvang je bovendien een fiscaal attest (zie onderaan). Dankjewel!

Enkele voorbeelden uit onze huidige werking waarvoor we jullie steun goed kunnen gebruiken:

€ 20: 1 bijeenkomst ‘Dansen & bewegen op onze maat’: 1 uur beweging op maat van mensen met chronische pijn, onder begeleiding van een professionele danscoach, 15 deelnemers.
€ 40: 1 namiddag CREAtak inclusief materialen en een drankje per deelnemer, 15 deelnemers.
€ 60: 1 dessertenbuffet op ons jaarlijks ledenfeest in oktober.
€ 80: 1 lotgenotencontact op drie locaties (Lubbeek, Zellik en Diest), inclusief niet-alcoholische
drankjes tijdens het praatcafé volgend op de gespreksronde.

of
kies voor een zelf gekozen bedrag in onderstaande balk!

Bedrag

Doe jij liever een gift via een klassieke overschrijving?

Dat kan via het rekeningnummer BE68 7350 3978 4334 van ‘de Maretak vzw’ met de mededeling ‘Gift + naam’.

Of via Payconiq:

Mis jouw fiscaal attest niet!

Voor giften die via deze weg toekomen van minstens 40€ (cumuleerbaar op 1 jaar) is ‘de Maretak vzw’ erkend om fiscale attesten uit te reiken aan de opdrachtgever, volgens de criteria van de fiscus.  De forfaitaire fiscale vermindering kan tot 45% van het totale bedrag van de gift(en) bedragen. Wij ontvangen nog altijd 100% van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel. Bijvoorbeeld, voor een gift van € 100, geniet je van een fiscaal voordeel van €45.

Je ontvangt het fiscaal attest per post in de maand maart van het jaar nadien. Je voegt dit toe aan je belastingaangifte.

Voor ingezamelde gelden (opbrengsten van acties) en sponsoringsgeld (met publiciteit of een ander materiële tegenprestatie) kunnen wij geen fiscaal attest uitreiken. Dit zijn voor de fiscus geen zuivere giften. Alle informatie over belastingvermindering voor giften vindt u op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën.